Gizlilik Politikası

Yürürlük tarihi: 18 Ocak 2019


Çekirdek Tıbbi Ekipman Co, LTD ("biz", "biz" veya "bizim") tr.kernelmedint.com web sitesini (bundan böyle "Hizmet" olarak anılacaktır) işletmektedir.

Bu sayfa, Hizmetimizi kullandığınızda kişisel verilerin toplanması, kullanılması ve ifşa edilmesine ilişkin politikalarımız ve bu verilerle ilişkilendirdiğiniz seçenekler hakkında sizi bilgilendirir.

Verilerinizi Hizmeti sağlamak ve iyileştirmek için kullanırız. Hizmeti kullanarak, bilgilerin bu politikaya uygun olarak toplanmasını ve kullanılmasını kabul edersiniz. Bu Gizlilik Politikasında aksi belirtilmedikçe, bu Gizlilik Politikasında kullanılan terimler, tr.kernelmedint.com adresinden erişilebilen Şartlar ve Koşullarımızdakilerle aynı anlamlara sahiptir.

Tanımlar

 • Hizmet

  Hizmet, Çekirdek Tıbbi Ekipman Co, LTD tarafından işletilen tr.kernelmedint.com web sitesidir

 • Kişisel veri

  Kişisel Veriler, bu verilerden (veya elimizde bulunan veya bizim elimizde olması muhtemel olanlardan ve diğer bilgilerden) tanımlanabilen yaşayan bir birey hakkındaki veriler anlamına gelir.

 • Kullanım verisi

  Kullanım Verileri, Hizmetin kullanımıyla veya Hizmet altyapısının kendisinden (örneğin, bir sayfa ziyaretinin süresi) otomatik olarak toplanan verilerdir.

 • Kurabiye

  Çerezler, cihazınızda (bilgisayar veya mobil cihaz) depolanan küçük dosyalardır.

 • Veri kontrolü

  Veri Kontrolörü, herhangi bir kişisel bilginin hangi amaçla ve hangi şekilde işleneceğini veya işleneceğini belirleyen (tek başına veya müştereken veya diğer kişilerle ortak olarak) gerçek veya tüzel kişi anlamına gelir.

  Bu Gizlilik Politikasının amacı doğrultusunda, Kişisel Verilerinizin Veri Kontrolörüyüz.

 • Veri İşlemcileri (veya Hizmet Sağlayıcıları)

  Veri İşleyici (veya Hizmet Sağlayıcı), verileri Veri Kontrolörü adına işleyen herhangi bir gerçek veya tüzel kişi anlamına gelir.

  Verilerinizi daha etkin bir şekilde işlemek için çeşitli Hizmet Sağlayıcıların hizmetlerini kullanabiliriz.

 • Veri Sahibi (veya Kullanıcı)

  Veri Sahibi, Hizmetimizi kullanan ve Kişisel Verilerin konusu olan yaşayan herhangi bir bireydir.

Bilgi Toplama ve Kullanma

Hizmetimizi size sağlamak ve geliştirmek için çeşitli amaçlar için birkaç farklı türde bilgi topluyoruz.

Toplanan Veri Türleri

Kişisel veri

Hizmetimizi kullanırken, sizinle iletişim kurmak veya sizi tanımlamak için kullanılabilecek belirli kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri ("Kişisel Veriler") sağlamanızı isteyebiliriz. Kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler şunları içerebilir, ancak bunlarla sınırlı değildir:

 • E

 • Çerezler ve Kullanım Verileri

Kişisel Verilerinizi sizinle haber bültenleri, pazarlama veya promosyon materyalleri ve ilginizi çekebilecek diğer bilgilerle iletişim kurmak için kullanabiliriz. Bizimle iletişime geçerek bu iletişimlerin herhangi birini veya tamamını bizden almayı devre dışı bırakabilirsiniz.

Kullanım verisi

Hizmete nasıl erişildiği ve kullanıldığı hakkında da bilgi toplayabiliriz ("Kullanım Verileri"). Bu Kullanım Verileri, bilgisayarınızın İnternet Protokolü adresi (örn. IP adresi), tarayıcı türü, tarayıcı sürümü, ziyaret ettiğiniz Hizmetimizin sayfaları, ziyaretinizin saati ve tarihi, bunlara harcanan süre gibi bilgileri içerebilir. sayfalar, benzersiz cihaz tanımlayıcıları ve diğer teşhis verileri.

İzleme ve Çerez Verileri

Hizmetimizdeki etkinliği izlemek için çerezleri ve benzer izleme teknolojilerini kullanırız ve belirli bilgileri tutarız.

Çerezler, anonim benzersiz bir tanımlayıcı içerebilen az miktarda veri içeren dosyalardır. Çerezler, bir web sitesinden tarayıcınıza gönderilir ve cihazınızda saklanır. Bilgi toplamak ve izlemek ve Hizmetimizi geliştirmek ve analiz etmek için işaretler, etiketler ve komut dosyaları gibi diğer izleme teknolojileri de kullanılır.

Tarayıcınıza tüm çerezleri reddetmesi veya bir çerez gönderildiğinde bunu belirtmesi talimatını verebilirsiniz. Bununla birlikte, çerezleri kabul etmezseniz, Hizmetimizin bazı kısımlarını kullanamayabilirsiniz.

Kullandığımız Çerezlere Örnekler:

 • Oturum Çerezleri. Hizmetimizi çalıştırmak için Oturum Çerezleri kullanıyoruz.

 • Tercih Çerezleri. Tercihlerinizi ve çeşitli ayarlarınızı hatırlamak için Tercih Çerezleri kullanıyoruz.

 • Güvenlik Çerezleri. Güvenlik amacıyla Güvenlik Çerezleri kullanıyoruz.

Verilerin Kullanımı

Çekirdek Tıbbi Ekipman Co, LTD toplanan verileri çeşitli amaçlarla kullanır:

 • Hizmetimizi sağlamak ve sürdürmek için

 • Size servisimizdeki değişiklikler hakkında bilgi vermek

 • Bunu seçtiğinizde Hizmetimizin interaktif özelliklerine katılmanıza izin vermek için

 • Müşteri desteği sağlamak için

 • Hizmetimizi iyileştirebilmemiz için analiz veya değerli bilgiler toplamak

 • Hizmetimizin kullanımını izlemek için

 • Teknik sorunları tespit etmek, önlemek ve ele almak için

 • Bu tür bilgileri almamayı seçmediğiniz sürece, daha önce satın aldığınız veya hakkında bilgi aldığınız ürünlere benzer ürünler, hizmetler ve etkinlikler hakkında size haberler, özel teklifler ve genel bilgiler sunmak

Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesinin Yasal Dayanağı

Avrupa Ekonomik Alanı'ndan (EEA) iseniz, Çekirdek Tıbbi Ekipman Co, LTD bu Gizlilik Politikasında açıklanan kişisel bilgilerin toplanması ve kullanılması için yasal dayanak, topladığımız Kişisel Verilere ve bunları topladığımız özel bağlama bağlıdır.

Çekirdek Tıbbi Ekipman Co, LTD Kişisel Verilerinizi işleyebilir çünkü:

 • Sizinle bir sözleşme yapmamız gerekiyor

 • Bize bunu yapmamız için izin verdin

 • İşleme meşru menfaatlerimiz dahilindedir ve haklarınız tarafından geçersiz kılınmamaktadır.

 • Kanuna uymak

Verilerin Saklanması

Çekirdek Tıbbi Ekipman Co, LTD, Kişisel Verilerinizi yalnızca bu Gizlilik Politikasında belirtilen amaçlar için gerekli olduğu sürece saklayacaktır. Kişisel Verilerinizi yasal yükümlülüklerimize uymak için gerekli olduğu ölçüde saklayacak ve kullanacağız (örneğin, geçerli yasalara uymak için verilerinizi saklamamız gerekiyorsa), anlaşmazlıkları çözeceğiz ve yasal anlaşmalarımızı ve politikalarımızı uygulayacağız.

Çekirdek Tıbbi Ekipman Co, LTD, dahili analiz amacıyla Kullanım Verilerini de tutacaktır. Kullanım Verileri, bu verilerin güvenliği güçlendirmek veya Hizmetimizin işlevselliğini iyileştirmek için kullanıldığı veya yasal olarak bu verileri daha uzun süre saklamak zorunda olduğumuz durumlar dışında, genellikle daha kısa bir süre için saklanır.

Veri Transferi

Kişisel Veriler de dahil olmak üzere bilgileriniz, veri koruma yasalarının yargı alanınızdakilerden farklı olabileceği eyalet, il, ülke veya diğer resmi yargı bölgelerinin dışında bulunan bilgisayarlara aktarılabilir ve bu bilgisayarlarda saklanabilir.

Çin dışındaysanız ve bize bilgi vermeyi seçerseniz, Kişisel Veriler de dahil olmak üzere verileri Çin'e aktardığımızı ve orada işlediğimizi lütfen unutmayın.

Bu Gizlilik Politikasına rıza göstermeniz ve ardından bu tür bilgileri göndermeniz, bu devri kabul ettiğiniz anlamına gelir.

Çekirdek Tıbbi Ekipman Co, LTD, verilerinizin güvenli bir şekilde ve bu Gizlilik Politikasına uygun olarak işlenmesini sağlamak için makul olarak gerekli tüm adımları atacak ve Kişisel Verilerinizin, güvenliğini de içeren yeterli kontroller olmadıkça bir kuruluşa veya bir ülkeye aktarılmayacaktır: verileriniz ve diğer kişisel bilgileriniz.

Verilerin Açıklanması

Ticari işlem

Çekirdek Tıbbi Ekipman Co, LTD bir birleşme, satın alma veya varlık satışıyla ilgiliyse, Kişisel Verileriniz aktarılabilir. Kişisel Verileriniz aktarılmadan ve farklı bir Gizlilik Politikasına tabi olmadan önce bildirimde bulunacağız.

Hukuki Yaptırım için Açıklama

Belirli koşullar altında, Çekirdek Tıbbi Ekipman Co, LTD'in, yasaların gerektirmesi durumunda veya resmi makamların (örneğin bir mahkeme veya devlet kurumu) geçerli taleplerine yanıt olarak Kişisel Verilerinizi ifşa etmesi gerekebilir.

Yasal yükümlülükler

Çekirdek Tıbbi Ekipman Co, LTD, Kişisel Verilerinizi, bu tür bir eylemin aşağıdakiler için gerekli olduğuna iyi niyetle inanarak ifşa edebilir:

 • Yasal bir yükümlülüğe uymak

 • Çekirdek Tıbbi Ekipman Co, LTD'in haklarını veya mülkiyetini korumak ve savunmak için

 • Hizmetle bağlantılı olası yanlışlığı önlemek veya araştırmak için

 • Hizmet kullanıcılarının veya halkın kişisel güvenliğini korumak için

 • Yasal sorumluluğa karşı korumak için

Veri Güvenliği

Verilerinizin güvenliği bizim için önemlidir, ancak İnternet üzerinden hiçbir aktarım yönteminin veya elektronik depolama yönteminin% 100 güvenli olmadığını unutmayın. Kişisel Verilerinizi korumak için ticari olarak kabul edilebilir yöntemler kullanmaya çabalarken, mutlak güvenliğini garanti edemeyiz.

California Çevrimiçi Koruma Yasası (CalOPPA) kapsamında "İzlemeyin" Sinyalleri ile ilgili Politikamız

Do Not Track ("DNT") özelliğini desteklemiyoruz. Do Not Track, izlenmesini istemediğiniz web sitelerini bilgilendirmek için web tarayıcınızda ayarlayabileceğiniz bir tercihtir.

Web tarayıcınızın Tercihler veya Ayarlar sayfasını ziyaret ederek Do Not Track özelliğini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) Kapsamındaki Veri Koruma Haklarınız

Avrupa Ekonomik Alanı'nda (EEA) ikamet ediyorsanız, belirli veri koruma haklarınız vardır. Çekirdek Tıbbi Ekipman Co, LTD, Kişisel Verilerinizin kullanımını düzeltmenize, değiştirmenize veya sınırlandırmanıza izin vermek için makul adımlar atmayı amaçlamaktadır.

Hakkınızda tuttuğumuz Kişisel Veriler hakkında bilgi almak ve sistemlerimizden kaldırılmasını istiyorsanız lütfen bizimle iletişime geçin.

Belirli durumlarda, aşağıdaki veri koruma haklarına sahipsiniz:

 • Erişim hakkı veya sizinle ilgili sahip olduğumuz bilgilere. Mümkün olduğunda, Kişisel Verilerinize doğrudan hesap ayarları bölümünüzden erişebilir veya bunların silinmesini talep edebilirsiniz. Bu eylemleri kendi başınıza gerçekleştiremiyorsanız, lütfen size yardımcı olmak için bizimle iletişime geçin.

 • Düzeltme hakkı. Bu bilgilerin yanlış veya eksik olması durumunda bilgilerinizin düzeltilmesini isteme hakkına sahipsiniz.

 • İtiraz etme hakkı. Kişisel Verilerinizi işlememize itiraz etme hakkına sahipsiniz.

 • Kısıtlama hakkı. Kişisel bilgilerinizin işlenmesini kısıtlamamızı talep etme hakkına sahipsiniz.

 • Veri taşınabilirliği hakkı. Size ait olan bilgilerin yapılandırılmış, makinede okunabilir ve yaygın olarak kullanılan bir biçimde bir kopyasını alma hakkına sahipsiniz.

 • İzni geri çekme hakkı. Ayrıca, Çekirdek Tıbbi Ekipman Co, LTD'in kişisel bilgilerinizi işlemek için izninize dayandığı herhangi bir zamanda onayınızı geri çekme hakkına sahipsiniz.

Lütfen bu tür taleplere cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulamanızı isteyebileceğimizi unutmayın.

Kişisel Verilerinizi toplamamız ve kullanmamız hakkında bir Veri Koruma Otoritesine şikayette bulunma hakkına sahipsiniz. Daha fazla bilgi için, lütfen Avrupa Ekonomik Alanı'ndaki (EEA) yerel veri koruma kurumunuzla iletişime geçin.

Servis sağlayıcıları

Hizmetimizi ("Hizmet Sağlayıcıları") kolaylaştırmak, Hizmet'i bizim adımıza sağlamak, Hizmetle ilgili hizmetleri gerçekleştirmek veya Hizmetimizin nasıl kullanıldığını analiz etmemize yardımcı olmak için üçüncü taraf şirketleri ve bireyleri kullanabiliriz.

Bu üçüncü taraflar, Kişisel Verilerinize yalnızca bu görevleri bizim adımıza gerçekleştirmek için erişebilir ve bunları ifşa etmemek veya başka herhangi bir amaçla kullanmamakla yükümlüdür.

Analitik

Hizmetimizin kullanımını izlemek ve analiz etmek için üçüncü taraf Hizmet Sağlayıcıları kullanabiliriz.

 • Google Analytics

  Google Analytics, Google tarafından sunulan ve web sitesi trafiğini izleyen ve raporlayan bir web analizi hizmetidir. Google, Hizmetimizin kullanımını izlemek ve izlemek için toplanan verileri kullanır. Bu veriler diğer Google hizmetleriyle paylaşılır. Google, toplanan verileri kendi reklam ağının reklamlarını bağlamsallaştırmak ve kişiselleştirmek için kullanabilir.

  Google Analytics kapsamı dışında kalma tarayıcı eklentisini yükleyerek, Hizmet üzerindeki etkinliğinizi Google Analytics'in kullanımına sunmayı tercih dışı bırakabilirsiniz. Eklenti, Google Analytics JavaScript'in (ga.js, analytics.js ve dc.js), ziyaret etkinliği hakkında Google Analytics ile bilgi paylaşmasını engeller.

  Google'ın gizlilik uygulamaları hakkında daha fazla bilgi için lütfen Google Gizlilik ve Şartlar web sayfasını ziyaret edin: https://policies.google.com/privacy?

Davranışsal Yeniden Pazarlama

Çekirdek Tıbbi Ekipman Co, LTD, Hizmetimizi ziyaret ettikten sonra size üçüncü taraf web sitelerinde reklam vermek için yeniden pazarlama hizmetlerini kullanır. Biz ve üçüncü taraf satıcılarımız, Hizmetimize yaptığınız geçmiş ziyaretlerinize bağlı olarak reklamları bilgilendirmek, optimize etmek ve sunmak için çerezleri kullanırız.

 • Google Ads (AdWords)

  Google Ads (AdWords) yeniden pazarlama hizmeti, Google Inc. tarafından sağlanmaktadır.

  Google Ads Ayarları sayfasını ziyaret ederek Görüntülü Reklamcılık için Google Analytics'i devre dışı bırakabilir ve Google Görüntülü Reklam Ağı reklamlarını özelleştirebilirsiniz: http://www.google.com/settings/ads

  Google ayrıca web tarayıcınız için Google Analytics Kapsamı Dışında Kalma Tarayıcı Eklentisini - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout - kurmanızı önerir . Google Analytics Kapsamı Dışında Kalma Tarayıcı Eklentisi, ziyaretçilere verilerinin Google Analytics tarafından toplanmasını ve kullanılmasını engelleme olanağı sağlar.

  Google'ın gizlilik uygulamaları hakkında daha fazla bilgi için lütfen Google Gizlilik ve Şartlar web sayfasını ziyaret edin: https://policies.google.com/privacy?

Diğer Sitelere Bağlantılar

Hizmetimiz, tarafımızca işletilmeyen diğer sitelere bağlantılar içerebilir. Bir üçüncü taraf bağlantısını tıklarsanız, o üçüncü tarafın sitesine yönlendirileceksiniz. Ziyaret ettiğiniz her sitenin Gizlilik Politikasını gözden geçirmenizi şiddetle tavsiye ederiz.

Üçüncü taraf sitelerin veya hizmetlerin içeriği, gizlilik politikaları veya uygulamaları üzerinde hiçbir kontrolümüz yoktur ve sorumluluk kabul etmiyoruz.

Çocukların Gizliliği

Hizmetimiz 18 yaşın altındaki hiç kimseye ("Çocuklar") hitap etmemektedir.

18 yaşın altındaki hiç kimseden kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri bilerek toplamıyoruz. Bir ebeveyn veya veli iseniz ve Çocuğunuzun bize Kişisel Veriler sağladığını biliyorsanız, lütfen bizimle iletişime geçin. Ebeveyn onayını doğrulamadan çocuklardan Kişisel Veriler topladığımızın farkına varırsak, bu bilgileri sunucularımızdan kaldırmak için adımlar atarız.

Bu Gizlilik Politikasındaki Değişiklikler

Gizlilik Politikamızı zaman zaman kullanabiliriz. Yeni Gizlilik Politikasını bu sayfada yayınlayarak herhangi bir değişikliği size bildireceğiz.

Değişikliğin yürürlüğe girmesinden önce ve bu Gizlilik Politikasının üst kısmındaki "yürürlüğe girme tarihi" öncesinde sizi e-posta ve / veya Hizmetimizde belirgin bir bildirim yoluyla bilgilendireceğiz.

Herhangi bir değişiklik için bu Gizlilik Politikasını periyodik olarak gözden geçirmeniz tavsiye edilir. Bu Gizlilik Politikasında yapılan değişiklikler, bu sayfada yayınlandığında geçerlidir.

Bize Ulaşın

Bu Gizlilik Politikası ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bizimle iletişime geçin:

 • E-posta ile: may@kernelmed.com